Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Varför är en vattenanalys nödvändig?

Vi behöver vatten av hög kvalitet för att dricka, laga mat och tvätta oss. Men även om du analyserat ditt vatten med bra resultat är det ingen självklarhet att vattnet fortsätter att hålla samma höga klass år efter år. Därför är det viktigt att du som har egen brunn testar vattnet med jämna mellanrum.

Rent vatten är inte bara en fantastisk törstsläckare. Det är nödvändigt för vår överlevnad.

Orent vatten kostar

Din egen och din familjs hälsa är förstås den viktigaste anledningen att hålla en hög vattenkvalitet i din brunn. Förutom att orsaka akuta magproblem kan orent vatten innehålla ämnen som påverkar hälsan på lång sikt utan att du märker något under tiden.

Orent vatten kan också leda till stora och onödiga kostnader. Hushållsmaskiner kan dra mer ström och slitas ut i förtid. Rörledningar kan sättas igen – eller korrodera så att läckage uppstår med vattenskador som följd.

Vad är det som påverkar vattnet?

Enligt en studie från 2007 som Socialstyrelsen redovisar har var femte privat vattentäkt otjänligt vatten. Det finns många anledningar till att vatten i privata brunnar försämras. Utsläppen från trafik och industri ökar, liksom försurningen och jordbrukens konstgödning.

Problemen i vatten från privata brunnar kan förstås bero på ämnen som finns naturligt i marken. Men också på att brunnen inte är helt tät eller att någon grannes avlopp ligger nära din brunn. Omständigheterna ändras och vattnet påverkas av dem.

Socialstyrelsen rekommenderar analys vart tredje år

Har du egen brunn rekommenderar Socialstyrelsen att du testar vattnet minst vart tredje år för att upptäcka eventuella problem med vattenkvaliteten. Oftare om ni är flera familjer på samma brunn. Misstänker du att ditt vatten är dåligt på något vis, ska du förstås låta analysera det direkt.

Varför en ordentlig vattenanalys?

Vi rekommenderar att du gör såväl en bakteriell som en kemisk vattenanalys. Då får du svar på viktiga frågor om pH-värde, halten av mikroorganismer och andra hälsofarliga kemikalier. Radon behöver du inte testa lika ofta. Radon i vatten kommer i princip uteslutande från berggrunden.

Det finns många billiga analyser men om inte alla frågor besvarats kan det hända att du får en lösning som bara delvis löser problemet. Ofta finns det en kombination av orsaker och en enkel analys kanske bara identifierar ett problem. Det blir i slutänden ofta betydligt mer ekonomiskt att vara noggrann från början. Rådgör med oss så hjälper vi dig beställa rätt vattenanalys från våra ackrediterade laboratorier.

Vattenrening med metoder som passar dig

När vi föreslår åtgärder utgår vi inte från vilka vattenfilter vi har i vårt sortiment. Vi utgår från de vattenproblem du har och rekommenderar de lösningar som passar din brunn och ditt vatten. Det kan innebära att vi förordar ett vattenfilter från en konkurrent. Det tror vi är bäst för både dig och oss i längden.

Några vinster med rent vatten:

• Friskt, gott vatten som gör mat och dryck rättvisa
• Du slipper utfällningar och avlagringar som sätter igen såväl hudens porer som rörledningar
• Renare tvätt och lägre tvättmedelsförbrukning
• Renare badrum och mindre jobb med att skrubba rent
• Dina VVS-installationer håller längre, kräver mindre underhåll och drar mindre ström.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR