Små dricksvattenanläggningar – Att producera och tillhandahålla dricksvatten

Särskilda regler för dig som har ett litet företag

I den här broschyren hittar du information om vilka regler som gäller om du är producent eller tillhandahållare av dricksvatten i en kommersiell eller offentlig verksamhet. Broschyren riktar sig till dig som t.ex. driver ett livsmedelsföretag, en camping eller hyr ut bostäder med eget vatten och som försörjer färre än 50 personer med dricksvatten eller tillhandahåller mindre än 10 m3 dricksvatten per dygn. Broschyren riktar sig inte till enskilda hushåll med egen vattentäkt.

Små dricksvattenanaläggningar

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning