Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Livsmedelsverket – Råd om enskild dricksvattenförsörjning

Länk till PDF

Råd om enskild dricksvattenförsörjning

Detta råd gäller för dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda
dricksvattenanläggningar.
· Som i genomsnitt tillhandahåller mindre än 10m3 dricksvatten per dygn, och
· Som försörjer färre än 50 personer.
Såvida vattnet inte tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell verksamhet
eller offentlig verksamhet.

(Se även rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998
om kvaliteten om dricksvatten (EGT L 305, 30.11.1999, s. 34 Celex 398L0083)./

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR