Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Tar tid vässa lag efter miljöskandal

Skärpt kemikalielag, bättre tillsyn och ett center för att få producenter och konsumenter att byta ut farliga ämnen. Det föreslår regeringens utredare efter flera dricksvattenskandaler. Men en lagskärpning måste gå via EU och kan ta minst fem-tio år.

Tar tid

Regeringens utredare Göran Enander anser att kemikalielagstiftningen bör skärpas, bland annat så att även ämnen som finns i låga koncentrationer eller små mängder ska registreras. I dag går de ”under radarn”.

Det är det viktigaste förslaget, men också det svåraste att genomföra, säger Göran Enander till TT.

Svårigheten beror på att kemikalielagstiftningen bygger på EU-lagstiftning, och där tar förändringar tid, inte minst för att miljö- och industriintressen ofta går på tvärs.

Vi pratar säkert om storleksordningen fem-tio år, säger Göran Enander.

I väntan på ny EU-lagstiftning vill han inrätta ett Centrum för substitution. Ett sätt att på frivillig väg driva på för att producenter och konsumenter ska byta ut farliga ämnen mot mindre skadliga.

Bättre tillsyn

Ett annat förslag är att ta ett större samlat grepp för att ”få till en fungerande tillsyn”.

Vi har många anläggningar som läcker PFOS och PFAS ner i grundvatten. Man måste göra åtgärder för att minska det, säger Enander.

Att PFAS kunnat förorena dricksvattentäkter beror främst på att kemikalierna använts i brandsläckningsskum. Så var det exempelvis i Tullinge i Stockholms län och Kallinge i Blekinge, där man tvingats att ta vattentäkterna ur bruk. I Uppsala och Halmstad kunde de däremot renas, vilket i det förra fallet kostar kring tio-tolv miljoner kronor per år, enligt Enander.

Det ska vara ett ansvar på den som sätter en produkt på marknaden att den är säker. Men vi har ännu inget tillräckligt starkt regelverk förutom när det gäller de allra starkaste kemikalierna, sade miljöminister Åsa Romson (MP) när hon tog emot utredningen.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR