Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Se när han går ner till det förorenade vattnet

se inslaget här

Hela 200 ton uran och stora mängder andra metaller som inte går att saneras bort finns på deponin, som ligger vid det numera nedlagda Ranstadsverket. Färgen på vattnet beror på höga halter av järn och mangan, enligt Urban Lindqvist, länsmiljöingenjör på Länsstyrelsen.

Deponin ligger i närheten av det nedlagda Ranstadsverket på gränsen mellan Skövde och Falköping och är som ett 30-tal fotbollsplaner stort. Här drevs en urangruva på 1960-talet.

Det är resterna från gruvan som ligger under en skyddstäckning som är 1,6 meter tjock och som består av bland annat morän och kalkstenskross. Om skyddstäckningen skadas finns risk för att uran börjar läcka ut.

Därför har Länsstyrelsen beslutat att det ska bli ett miljöriskområde.

”Farligt om man gör hål”

– Det vatten som läcker ut från deponin i dag är inte farligt. Färgen på vattnet beror på höga halter av järn och mangan, säger Urban Lindqvist.

När området nu klassas som ett miljöriskområde är det skyddat mot ingrepp i framtiden. Det vill säga mot bland annat grävning, schaktning eller skogsbruk.

– Det är inte farligt på något sätt att vistas i området, men det kan bli farligt ifall man gör hål på den här skyddstäckningen.

Beslutet har enligt Länsstyrelsen överklagats till mark- och miljödomstolen.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR