Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Så ska örebroarnas dricksvatten räddas

Så ska örebroarnas dricksvatten räddas

vattenskyddsomrade

Örebro kommun kommer att ansöka om att Svartån ska bli vattenskyddsområde. Svartåns sårbarhet är idag hög eftersom att vi inte har en reservvattentäkt. Om Svartån blir vattenskyddsområde säkerställs kvalitén på dricksvattnet genom skyddsföreskrifter för att undvika föroreningar av vattnet på kort sikt och på lång sikt.

Syftet med att inrätta ett vattenskyddsområde är att skydda vårt gemensamma dricksvatten från föroreningar. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och Svartån förser 120 000 örebroare med dricksvatten.

I ett vattenskyddsområde gäller särskilda regler för till exempel användning av bekämpningsmedel som påverkar dricksvattnet negativt. Genom att skapa ett vattenskyddsområde längs vattendragen i Örebro och Lekeberg kan verksamheter som riskerar att skada vattnets kvalitet regleras tydligare än i dag.

– Idag har vi inte tillräckligt skydd för dricksvattnet i Svartån. Att skydda vattnet utan att omöjliggöra för exempelvis jordbruket har krävt mycket utredande och kompromissande. Förslaget innebär att vi nu äntligen får ett skydd för dricksvattnet, säger Björn Sundin (S), ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

– Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det känns riktigt bra att äntligen vara i mål efter många års arbete och ha ett förslag till vattenskyddsområde för Svartån, säger Charlotte Edberger-Jangdin (C), ordförande i Tekniska nämnden.

Den 2 mars presenterades förslag till vattenskyddsområde för Svartån på Programnämnd samhällsbyggnad, beslut planeras tas vid programnämndens aprilsammanträde. Efter beslut i programnämnden går ärendet vidare till Kommunfullmäktige. Länsstyrelsen tar sedan slutgiltigt beslut efter tid för samråd där medborgare kan komma in med synpunkter.

Källa: Örebro kommun

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR