Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Rester av växtskyddsmedel i grundvatten

Läs mer här

Nedbrytningsprodukter av den aktiva substansen kloridazon, som användes i ogräspreparatet Pyramin, har konstaterats i nästan 30 procent av undersökta dricksvattentäkter i Danmark.

 Kloridazon var använts mot ogräs i sockerbetsodlingen.
Kloridazon var använts mot ogräs i sockerbetsodlingen.

Det är den danska grundvattenövervakningen som för första gången analyserat vattenproverna efter två nedbrytningsprodukter av kloridazon: desfenylkloridazon och metylfenylkloridazon. Totalt undersöktes 1 698 grundvattentäkter över hela Danmark.

Halterna av desfenylkloridazon som påvisades låg över gränsvärdena i 16,9 procent av proverna. I 4,6 procent av proverna var halterna mer än 10 gånger över gränsvärdet.

I Danmark användes den aktiva substansen kloridazon fram till 1996, främst i betodlingen.

I Sverige användes Pyramin på dispens till och med 2014, samt i ogräspreparatet Fiesta så sent som 2016. Vid en undersökning grundvattnet i Skåne 2016 konstaterades kloridazon i låga halter i två grundvattentäkter.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR