Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Regeringen stärker skyddet för dricksvatten

Läs mer här

Nu ska arbetet med att skydda det svenska dricksvattnet stärkas. Regeringen har givit Livsmedelsverket i uppdrag att bilda ett nationellt dricksvattenråd. Men än är det för tidigt att säga vilka frågor som blir centrala, säger Livsmedelsverket till Kurera.

Rådet som ska bestå av både nationella och regionala myndigheter kommer ha till uppgift att stärka det förebyggande arbetet med att skydda dricksvattnet, från vattentäkt till vattenkran, och arbeta för en fortsatt trygg dricksvattenförsörjning, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Klimatförändringar ställer höga krav
– Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Klimat- och samhällsförändringar ställer höga krav på att alla aktörer arbetar förebyggande för att säkra vårt dricksvatten, säger Annica Sohlström, generaldirektör för Livsmedelsverket i meddelandet.

LÄS OCKSÅ: Fragment av plast funna i dricksvatten

Vet ej vad som blir centralt ännu
Som svar på Kureras fråga om detta kommer innebära att man kommer arbeta hårdare med att få bort till exempel läkemedelsrester ur dricksvattnet svarar Livsmedelsverkets presstjänst att det är för tidigt att säga i detalj vilka frågor som kommer att vara centrala.

LÄS OCKSÅ: Fler parasiter och bakterier i dricksvattnet med varmare klimat

Formar arbetet
Livsmedelsverket ska först tillsammans med övriga berörda aktörer ska verket identifiera vilka uppgifter som rådet ska ha, hur arbetet ska organiseras och hur kunskapsutvecklingen inom dricksvattenrådet kan bedrivas.

LÄS OCKSÅ: 3,4 miljoner svenskar kan dricka vatten med industrikemikalier

Många myndigheter inblandade
Utöver Livsmedelsverket kommer det nationella dricksvattenrådet bestå av Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Trafikverket samt länsstyrelserna.

Av Nina Törmark

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR