Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Örebro kommun häver bevattningsförbudet

Läs mer här

Örebro kommun häver bevattningsförbudet

Pressmeddelande  •  Maj 18, 2017 13:00 CEST

Tekniska nämnden har i dag beslutat att häva bevattningsförbudet i Örebro kommun med omedelbar verkan. Anledningen är att sjöarna som förser Örebro kommun med dricksvatten har återhämtat sig bra och att läget därför är mer stabilt nu.

Tekniska nämnden har i dag beslutat att häva bevattningsförbudet i Örebro kommun. Anledningen är att sjöarna som förser Örebro kommun med dricksvatten har återhämtat sig bra, det är stigande nivåer i alla tre sjöar och läget är mer stabilt nu än när vi tog beslut om bevattningsförbud. Den aktiva regleringen av utflödet från sjön Toften till Svartån har gett effekt och har varit en viktig åtgärd för sjöarnas återhämtning. Klimatet har också varit betydligt kallare än vad som är normalt för årstiden, vilket har gynnat återhämtningen av sjöarna. Vi gör därför bedömningen att ett bevattningsförbud för närvarande inte är nödvändigt. Bevattningsförbudet hävs med omedelbar verkan.

Vi uppmanar till fortsatt försiktighet

Det finns fortfarande en osäkerhet kring hur vattennivåerna kommer att påverkas under sommarperioden. Grundvattennivåerna i Syd- och Mellansverige är låga. En torr sommar skulle kunna innebära nya kritiska vattennivåer både för grundvattnet, sjöarna och Svartån. I ett sådant läge behöver vi prioritera vad vi använder vårt dricksvatten till. Ett nytt bevattningsförbud kan därför behöva införas med kort varsel. En förhöjd beredskap gäller och alla uppmanas att använda dricksvattnet med eftertanke.

Bevattningsförbudet har gett erfarenheter och kunskaper som gör att vi är förberedda att snabbt införa ett nytt bevattningsförbud om det blir nödvändigt. Vi installerar ett bättre system för att följa vattennivåerna i sjöarna, med digitala mätpunkter där vi kan följa nivåerna i realtid och därmed kunna reagera mycket snabbare än tidigare på förändringar. Vi har också ytterligare förbättrat vårt samarbete med vattenkraftsägarna, som reglerar sjöarna.

Framöver kommer vi att göra våra riskbedömningar på ett annat sätt, varför vi bland annat nu förbättrar våra prognosmodeller tillsammans med SMHI och SGU (Sveriges geologiska undersökning). Vi har förändrat vår egen användning av dricksvatten inom kommunen, bland annat sker nu Tekniska förvaltningens bevattning av parker och rabatter med sjö- och åvatten och det kommer vi att fortsätta med även framöver.

Tack till alla som har engagerat sig!

Vi vill rikta ett stort tack till alla örebroare för det enorma engagemang vi upplevt sedan vi först gick ut och berättade om läget i höstas. Vi har fått in mängder med tips, idéer, och goda exempel från privatpersoner, näringsliv och föreningar.

www.orebro.se/dricksvatten fortsätter vi att följa läget och svara på frågor om situationen.

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från Tekniska nämndens sammanträde.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR