Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Ombyggnad ska ge dubbelt så mycket dricksvatten

Läs mer här

Ingarö Publicerad 14:12, 29 oktober 2021

• Investering på 34 miljoner • Räknar med förändringar i klimatet

Ingarö vattenverk kan byggas om till en kostnad av 34 miljoner.
Syftet är att kunna fördubbla uttaget av dricksvatten från anläggningen då tillgången behöver säkras inför förväntade klimatförändringar.

Under det varma året 2018 sjönk grundvattnet till låga nivåer och nivåerna riskerar att sjunka ännu mer i framtiden till följd av klimatförändringar, konstaterar kommunens tjänstemän i en ny skrivelse.
Det i sin tur kan göra att uttaget av dricksvattnet från Ingarö vattenverk, som ligger i Brunn, minskar. Därför tittar kommunen nu på en utbyggnad av anläggningen. Man vill också göra stora restaureringar av infiltrationsanläggningen som var igång under 70-talet och delar av 80-talet, för att återigen ta den i bruk.
En infiltrationsanläggning används för att förebygga sänkta grundvattennivåer. Man tillsätter kontinuerligt sjövatten på en yta med genomsläpplig sand, vilket höjer nivån av grundvatten. På så sätt kan man bibehålla grundvattennivån även vid torrperioder och klimatförändringar.

En annan anledning till att kommunen vill öka dricksvattenuttaget lokalt är att bli mindre beroende av Stockholm vatten och avfall, som Värmdö i dag köper in 65 procent av sitt dricksvatten ifrån. Priset har stigit de senaste åren och nästa år planeras VA-taxan höjas med sex procent. Samtidigt ökar användningen av dricksvatten i Värmdö kommun stadigt och många fritidshusområden kommer få kommunalt vatten i framtiden.
I investeringen ingår också att göra vattnet mjukare, vilket leder till mindre kalkbeläggningar.

Tekniska nämnden tog nyligen beslut om en detaljprojektering av vattenverket och den konstgjorda infiltrationen. Man ska också ta fram en noggrannare kostnadskalkyl.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR