Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Nytt EU-direktiv och ny dom i Högsta domstolen gör radonfrågan extra aktuell

Nytt EU-direktiv och ny dom i Högsta domstolen gör radonfrågan extra aktuell

 

Nytt EU-direktiv och ny dom i Högsta domstolen gör radonfrågan extra aktuell

Pressmeddelande  •  Nov 29, 2016 07:55 CET

Svenska fastighetsägare lägger allt större vikt vid radonmätningar och radonsanering. Ett nytt EU-direktiv kräver att varje medlemsland ska sammanställa en nationell handlingsplan för att tackla radonproblematiken. Vidare slog en dom i Högsta domstolen nyligen fast att en hög radonhalt kan ge sänkt hyra.

Independia Group mäter radonhalten i svenska fastigheter och erbjuder åtgärder när radonvärdena är för höga. Koncernchefen Oscar Nordlund Ristori berättar om konsekvenserna av det nya EU-direktivet och det svenska gränsvärdet 200 Bq/m3:

– EU-direktivet är ett incitament att utföra fler radonmätningar. Och när radonmätningar görs upptäcks förhöjda radonvärden. Jag bedömer att omkring 15-20 % av alla fastigheter i Sverige har för hög halt radon i inomhusluften. Då menar jag en radonhalt över 200 Bq/m3, som är den gräns som gäller i Sverige. Enligt Miljöbalken ska vi år 2020 ligga på under 200 Bq/m3 i alla bostäder, säger Oscar Nordlund Ristori.

Sänkt hyra på grund av hög radonhalt

En dom i Högsta domstolen slog nyligen fast att en för hög radonhalt kan ge nedsättning av hyran. Vetskapen att radonhalten låg över rekommenderat gränsvärde gjorde att hyresgästen upplevde oro. Högsta domstolen menade att kopplingen mellan radon och cancer gör att oron var ett så pass allvarligt obehag att hyresgästen har rätt till sänkt hyra.

– Domen i Högsta domstolen gör att fastighetsägarna tar radonfrågan på ännu större allvar, kommenterar Oscar Nordlund Ristori.

Så vad kan man göra?

Independia Group tillhandahåller åtgärder när radonvärdena är för höga och en viktig del i detta är rengöring av ventilationskanalerna. När ventilationskanalerna är rena fungerar luftflödena och luftombytet bättre och radonhalten kan hållas på en lägre nivå.

En kanalrengöring och injustering av ventilationen ger ofta önskad effekt förutsatt att ventilationskanalerna är täta. Men i samband med rengöringen upptäcks många gånger att frånluftskanalerna är otäta. Oscar Nordlund Ristori berättar:

– Då står valet mellan att byta frånluftskanalerna och att täta dem. Att byta kanalerna är väldigt kostsamt och därför provar vi nu att täta dem med relininglösningarna VentilFlex® och FuranFlex®. Vi gör det i konkreta projekt där radonvärdena är förhöjda och där frånluftskanalerna har dömts ut i en besiktningskontroll. Om provningarna ger de resultat vi förväntar oss så är detta ett tillvägagångssätt som kan få stort genomslag. Det finns stor potential i kanaltätning som åtgärd mot höga radonhalter, säger Oscar Nordlund Ristori, koncernchef för Independia Group.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR