09.02.14

Vi måste ta ansvar för dricksvattnet

NYHET – 

I Sverige så tar vi för givet att bra dricksvatten alltid finns tillgängligt. Men nutidens klimatrelaterade frågor inverkar såväl på vattentillgången som på vattenkvaliteten.

SMHI har gjort beräkningar av det skånska klimatet fram till år 2100 som visar att somrarna blir varmare och torrare och vintrarna varmare och blötare. Ökade flöden i vattendragen kommer tillsammans med en höjd havsnivå att leda till fler och allvarligare översvämningar. Klimateffekterna kommer också att märkas som försämrad vattenkvalitet genom ökad brunifiering, ökad påverkan av oönskade kemikalier och patogener. Läs hela artikeln om framtidens dricksvatten.