27.05.16

Vattenanalyser visar stor användning av cannabis

Pressmeddelande   •  Maj 26, 2016 11:00 CEST

Jenny Andersson, ANDT-strateg i Karlshamns kommun, framför Sternö reningsverk där vattenprover tagits för att få en bild av droganvändandet i kommunen.

I Karlshamnsbornas avloppsvatten har rester av cannabis, amfetamin och kokain hittats. Det visar analysen av de vattenprover som tagits från reningsverket i Sternö för att få en bild av droganvändandet i kommunen.

För att få en uppfattning av vilka droger och hur stora mängder som används av människor i Karlshamns kommun har kommunen genomfört en avloppsvattenanalys. Resultatet av de vattenprover som, under fem dagar i början av april, togs från Sternö reningsverk landade på ANDT-strategens bord för snart en vecka sedan. Rapporten från Karolinska Institutet i Stockholm visade att det missbrukas mest cannabis och amfetamin i kommunen.

– Det tog lite tid att analysera och jag måste tyvärr säga att resultatet var ganska väntat och speglar bilden av det relativt höga cannabisanvändandet bland våra skolungdomar som kom fram i förra årets drogvaneundersökning. Amfetaminanvändandet står troligen de lite äldre användarna för som efter hand går vidare till tyngre droger, säger Jenny Andersson, ANDT-strateg i Karlshamns kommun.

Nu har kommunen fått en klarare bild av invånarnas droganvändande, inte bara bland skolungdomarna som svarade på en drogvaneundersökning förra året, utan också hos de vuxna.

– Det är viktigt att få en bred bild på hur droganvändandet ser ut i Karlshamn och nu tar vi nästa steg för en kommunövergripande helhetssatsning för det drogförebyggande arbetet, säger Andreas Saleskog, (s) samordnare för demokrati och folkhälsa i Karlshamns kommun.

Under den totala mätperioden finns ett snitt på 90 doser* cannabis per 1000 invånare och den totala mängden cannabis under mätperioden är 1575 doser baserat på de 17 600 kommuninvånare som är kopplade till reningsverket i Sternö.

– Vi bör vara uppmärksamma på att cannabis är relativt fettlösligt vilket gör att det stannar kvar i kroppen en länge tid. De värden som vi då mäter upp är inte det som har brukats det senaste dygnet utan det kommer bidrag från flera dagar eller till och med veckor tillbaka, och en person kan stå för en högre användning än en annan. För en total bild krävs noggrannare studier och fler analyser, säger Jenny.

Analysmetoden att granska narkotika i utflödet av avloppsvatten har aldrig använts i Karlshamn tidigare, men metoden är internationellt accepterad. I Karlshamn är det alltså cannabis, amfetamin och kokain som mätts som de tre största preparaten, men spårämnen av Ecstasy har också identifierats men har inte kvantifierats på grund av att metoden för Ecstasy ännu inte är färdigutvecklad.

– Jämför vi oss med andra större kommuner som har gjort liknande droganalys i Malmö, Lund, Stockholm och Gävle ligger vi jämförelsevis oroväckande högt när det gäller användning av främst amfetamin, säger Jenny.

Tabellen nedan visar antal doser per dag per 1000 invånare.

Kommun Cannabis Amfetamin Kokain
Karlshamn 18 7 0,6
Gävle 20 4 Svar saknas
Malmö 33 4 1
Lund 14 1 0,2
Stockholm 66 Svar saknas 1,7

*En dos cannabis beräknas till runt ett gram.

Kontakt: Jenny Andersson, ANDT Strateg Karlshamns kommun, mobil: 072-389 93 48

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.