14.08.14

Vatten i privata brunnar kan vara en hälsofara.

2014-08-14

Privata hushåll med egen brunn är ingen ovanlighet. Trots det är det få som testar sitt vatten som kan innehålla tungmetaller, radon och farliga bakterier. Kunskapen om innehållet i brunnsvatten är minst sagt dålig. När Socialstyrelsen för några år sedan undersökte 500 brunnar var det bara var femte som hade tjänligt vatten. Lika stor andel hade otjänligt vatten och resten två tredjedelar hade tjänligt vatten med anmärkning. Läs hela artikeln från Sveriges Radio här.

Kontakta oss på Brava för att direkt få tag i en expert som kan svara på frågor om din brunn och vattenrening i allmänhet.