24.08.18

Vatten från kalkbrotten kan bli dricksvatten

Läs mer här

Kalkbrottens vatten, som idag pumpas ut från Nordkalks och Cementas stenbrott, kan i framtiden komma att renas för att ge gotlänningarna dricksvatten.

Det handlar om mängder med grundvatten och ytvatten som idag pumpas ut ur kalkbrotten och alltså inte tas tillvara. Men region Gotland hoppas att det ska bli ändring på det, berättar Patric Ramberg som är teknisk direktör inom region Gotland.

I den kommande vatten- och avloppsplanen skriver regionen att rening av vattnet från kalkbrotten kan bli aktuellt för att kunna ge vatten till i första hand norra Gotland. Vattnet kommer renas med membranteknik, liknande den som använts i Bäste träsk.

Tidigast om ett par år kan det bli aktuellt, tror Patric Ramberg, eftersom det är en lång tillståndsprocess i mark- och miljödomstolen.