18.04.17

Värmdö förbjuder slöseri med dricksvatten

https://mitti.se/nyheter/forbjuder-sloseri-dricksvatten/

Värmdö förbjuder slöseri med dricksvatten

NYHETERDricksvattnet är en bristvara på Sandhamn, Telegrafholmen och Lökholmen. Nu förbjuder Värmdö kommun boende att slösa med det.

Ännu en gång har Tekniska nämnden i Värmdö kommun fattat beslut om att förbjuda boende på Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen att använda dricksvattnet som de vill.

Saltvatten riskerar att tränga in i grundvattnet

Anledningen är att uttaget av dricksvattnet inte får överstiga 500 kubikmeter vatten per dygn då allt som överstiger gränsen ökar risken för att saltvatten tänger in i grundvattnet. Det kan i sin tur kan göra vattnet otjänligt under en lång tid framöver. Under föregående somrar har uttaget närmat sig gränsen. Från och med 1 maj får därför inga VA-abonnenter vattna med slang, spola av båtar eller fylla på pooler med dricksvatten. Förbudet gäller till och med den 30 september.

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning