16.10.18

Två miljarder människor saknar rent vatten

Läs mer här

Publicerad: den 15 oktober 2018

Bristen på rent vatten påverkar livet för en stor del av jordens befolkning, särskilt kvinnor och flickor. Världen har nu bara tolv år på sig att säkra vattentillgången för två miljarder människor – om de globala målen ska uppfyllas.

Att förse världens befolkning med rent vatten har varit på FN:s agenda sedan starten och är ett av de globala målen för världens utveckling som ska vara uppfyllt om tolv år. När de globala målen antogs så förändrades sättet att mäta människors tillgång till rent vatten. Numera krävs det att vattnet som ett hushåll utnyttjar ska vara tillgängligt vid bostaden, att tillgången ska vara konstant och att vattnet ska hålla tillräckligt god kvalitet.

Enligt denna definition saknar 29 procent av världens befolkning, drygt två miljarder människor, tillgång till rent vatten.

Det finns liknande krav när det kommer till sanitet. För att ett hushåll ska anses ha tjänlig sanitet ska inte toaletten delas med andra hushåll och avföring måste kunna tas om hand på ett sätt så att inte bakterier sprids i närmiljön.

Sett till denna definition saknar 61 procent, det vill säga 4,5 miljard människor, tillgång till god sanitet.

Att sakna vatten och sanitet kan ha förödande konsekvenser för människors hälsa. Många sjukdomar, såsom diarré och kolera, har sin grund i bristen på rent vatten eller bristande hygien. Att ha möjligheten av tvätta händerna med vatten och tvål kan i många fall vara livsavgörande. Och finns det ingen ordentlig toalett i närheten kan de befintliga vattenresurserna lätt förorenas.

Kvinnor och flickor påverkas särskilt hårt av att sakna vatten och sanitet. Det handlar om allt från säkerhetsrisken att tvingas uträtta sina behov på en mörk undanskymd plats till att tvingas hoppa av skolan på grund av mens eller att större delen av ens vakna tid går åt till att hämta vatten.

Läs mer om bristerna med vatten och sanitet i skolan här.

Vattenbristen har många orsaker, beroende på var i världen man befinner sig. För många länder är torka ett stort problem – klimatförändringarna gör att regnperioder på många håll uteblir eller blir kortare än vanligt. Tilltagande ökenbildning har en mycket negativ påverkan på vattenresurser.

Giftiga ämnen i vattnet är ett annat problem. Förutom att bristen på toalett kan leda till föroreningar är ofta industriutsläpp boven bakom otjänligt vatten. Dessutom är de långvariga krig och konflikter som vi ser i världen i dag förödande för tillgången till vatten.

Fyra procent av Sidas utbetalningar, det vill säga 840 miljoner kronor, gick till vatten och sanitet under 2017. Det handlar till exempel om att stötta tillgången till rent vatten för menstruerande kvinnor, bygga reningsverk eller bidra med vatten vid allvarliga kriser. Det handlar också om att klimatanpassa regioner som är särskilt drabbade av klimatförändringar.

Att säkerställa tillgång till rent vatten är ett av de globala målen och ett viktigt uppdrag för många biståndsgivare som arbetar med vattenfrågan.