– Vi har upptäckt halter av koliforma bakterier i det utgående vattnet från vattenverket i Norra Vi, vilket innebär att det är otjänligt som dricksvatten, säger Göran Kugelberg, som är Miljö- och hälsoskyddsinspektör i Ydre kommun.

Har ni hört om någon har blivit sjuk efter att ha druckit vattnet?

– Det har jag inte hört att någon skulle ha blivit, säger Kugelberg.

Vattenproblemen upptäcktes vid en rutinkontroll.

– Provtagningen sker enligt ett provtagningsprogram där prover tas med visst intervall. Den 16 augusti togs provet i vattenverket i Norra Vi. Analysresultatet, som tar några dagar att få, visade på otjänligt dricksvatten, säger Kugelberg.

Det är i nuläget oklart vad problemen beror på, enligt Kugelberg och kommunens tekniske chef Urban Tordsson.

– Vi vet inte anlednin, men det är inte orimligt att det kan uppstå sådana här problem med tanke på de höga temperaturer vi haft i sommar, säger Tordsson.

– Det är inte så väldigt höga värden som uppmätts, det låg precis över gränsen för vad som är ok. Men vi tar det säkra före det osäkra och går ut med rekommendationen om kokning. Vi ska naturligtvis leverera ett dricksvatten som är fullgott, det är därför vi tar prover efter provtagningsprogrammet, fortsätter han.

Från kommunens sida har man vidtagit de åtgärder som går i nuläget.

– Vi har klorerat och analyserar vad det här beror på, säger Tordsson.

Nya provanalyser inväntas nu, för att se om åtgärderna som gjorts är tillräckliga.

– Vi hoppas på en snabb lösning, säger Urban Tordsson.

Under tiden uppmanas alltså allmänheten att koka sitt vatten. På Ydre kommuns hemsida ges följande råd: ”Tänk på att kokt dricksvatten ska användas till att blanda saft eller andra drycker med vatten, brygga kaffe (eftersom kaffebryggaren inte värmer dricksvatten tills det kokar), göra is, skölja frukt och grönsaker som inte ska kokas.”

Kranvattnet kan däremot användas till annat, till exempel att duscha i, om man inte sväljer vattnet.