Fallet med de förgiftade brunnarna i Hamre utanför Hudiksvall har blivit en långdragen historia. Det hela började när räddningstjänsten släckte en villabrand i byn i januari förra året.

Läs mer: Här kommer det giftigt brandskum ur kranen

Två olika sorters släckskum användes, bland annat ett som innehåller långlivade fluortillsatser, så kallade PFAS-ämnen. Släckvattnet sipprade ner i grundvattnet och dagen efter branden bubblade skum ut ur Magnus Jonssons kökskran.

Sedan dess har han och många andra bybor hämtat sitt vatten i Hudiksvall och forslat hem det i dunkar.

– Jag slutade använda det som en säkerhetsåtgärd. Vi bor i ett av husen närmast brandhuset och vår brunn är på samma djup som två som är drabbade, säger Daniel Åhs.

Flera PFAS-ämnen misstänks vara giftiga om de intas i stora mängder under lång tid. Vid några mätningar har halterna i bybornas dricksvatten varit flera gånger högre än Livsmedelsverkets rekommenderade gräns.

Daniel Åhs är rejält trött på att bära vattendunkar och känner sig motarbetad av kommunen.

– Det som är värst är att man aldrig vet när man får någon lösning på det här. Är det ett år eller 50 år? Vi ska ju bo där, liksom, säger han.

Inledningsvis ansåg Hudiksvalls kommun att ägaren till det hus som brann var ansvarig för föroreningen och därmed skulle ta prover på grannarnas vatten. Men det beslutet underkändes av mark- och miljööverdomstolen.

I stället vände sig byborna till Hudiksvalls kommun och begärde att räddningstjänsten skulle göra en miljöteknisk utredning och säkerställa att brunnsvattnet är drickbart. Det gick inte kommunen med på, men fick nyligen bakläxa av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen anser att det är räddningstjänsten som bär ansvaret för föroreningarna i brunnarna. Men eftersom det fanns begränsad kunskap om fluorhaltigt skum vid släcktillfället menar länsstyrelsen att ansvaret ska jämkas till hälften. Det betyder att kommunen bara behöver stå för hälften av kostnaden för framtida undersöknings- eller saneringsåtgärder.

Men Hudiksvalls kommun har för avsikt att överklaga länsstyrelsens beslut.

– Vi har i stort sett bestämt oss för att överklaga, men formellt har vi inte tagit beslutet än. Det blir troligen nästa vecka, säger Bengt Friberg, kommunchef i Hudiksvall.

Han tycker att Hudiksvalls kommun har ett nationellt ansvar att se till att saken blir prövad i högre instans.

– Det finns otydligheter i parallellagstiftningen med Lagen om skydd mot olyckor och Miljöbalken. Om räddningstjänster får ansvar med skadeståndsrisk för korrekta släckinsatser kan det begränsa så att insatsledare inte vågar släcka bränder, säger han.

Bo Andersson, expert på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, anser emellertid inte att det var korrekt att använda B-skummet vid insatsen. Enligt honom är det självklart att det är räddningstjänsten som bär ansvaret för föroreningarna.

– Jag förstår faktiskt inte varför det här ärendet studsar fram och tillbaka. Kommunen försöker ställa sina egna invånare till ansvar för något som kommunens egen räddningstjänst har gjort, säger han.

PFAS-halter i Hamre

Livsmedelsverket rekommenderar att vatten som innehåller mer än 900 nanogram PFAS per liter vatten inte ska drickas eller användas för matlagning.

Om vattnet innehåller mer än 90 nanogram PFAS per liter vatten rekommenderas brunnsägare att snarast se till att halterna sänks, men vattnet kan drickas.

Hudiksvalls kommun har lovat att bekosta provtagning på några av de privata brunnarna i Hamre tills halterna har kommit ner till 90 nanogram och ligger stabilt.

I Magnus Jonssons brunn har PFAS-halterna mätts tolv gånger. Värdena var i februari 2015 som högst med 2046 nanogram per liter vatten. Det senaste resultatet, från oktober 2016, visar 760 nanogram.

Hans grannes brunnsvatten har testats sex gånger. Där var halterna från början 140 nanogram PFAS per liter och är vid den senaste mätningen uppe på 3 364 nanogram.