Ta inte rent vatten för givet

I dag inleds Vattenstämman i Helsingborg. Hundratals politiker, tjänstemän och andra inflytelserika personer kommer att diskutera allt från översvämningar, vattenbrist och höjda taxor till gigantiska investeringsbehov. Inte minst i södra Sverige har vi under de senaste åren märkt av hur sårbart samhället kan vara om vi inte prioriterar dessa frågor. Öresund och Östersjön omgärdar Skåne och påfrestningarna på våra gemensamma vatten innebär att vi måste agera på alla nivåer.

 

Kristdemokraterna ser tillgången till rent vatten, nu och i framtiden, som en grundförutsättning för människors liv och hälsa och prioriterar därför dessa frågor. Vi behöver säkra tillgången till och hålla fast vid ett ordentligt skydd av dricksvatten och vattentäkter, inte minst när det gäller hotet från kemikalieutsläppen. Skåne har ett utsatt läge, då större delen av vårt dricksvatten kommer ifrån Bolmensjön i Småland. Det behövs reservkapacitet för denna livsviktiga försörjning framöver om Skåne växer ännu mer. Kristdemokraterna har lagt många förslag för en renare vattenmiljö och presenterar här tre förslag som vi driver så att vattenförsörjningen och våra gemensamma vatten även framöver ska fungera:

1. Utred producentansvar för läkemedel. 

Kristdemokraterna vill att det tillsätts en utredning om lämplig utformning av ett producentansvar för läkemedels negativa miljöeffekter. Redan i dag tillämpas systemet med producentansvar för en rad andra produkter. Läkemedel och rester av läkemedel i vårt avloppsvatten gör att extra rening krävs vid reningsverken och många gånger räcker det inte för att helt reducera miljögifterna. Mätningar som gjorts runt i skånska reningsverk visar på rester av läkemedel på oacceptabelt sätt. Det är rimligt att läkemedelsbranschen, likt andra branscher som hanterar miljöfarliga ämnen, tar ett producentansvar och täcker miljökostnaden för att gifter läcker ut via avloppsnätet eller i dagvattnet från produktionen.

 

2. Mikroplast är ett hot mot haven och människan. 

Mikroplaster är plastpartiklar i det breda storleksspannet 0,001 – 5 mm, de flesta inte ens synliga för blotta ögat. Östersjön och Öresund tillförs ständigt nya mikroplaster exempelvis genom slitage av bildäck, båtfärger, tvätt av syntetiska kläder samt hygienprodukter som tandkräm och smink. Enbart från hygienprodukter spolas det ut runt 40 ton mikroplaster i Östersjön varje år och på vissa ställen finns fler än 100 000 partiklar per kubikmeter vatten. Vi behöver därför minska det onödiga användandet av plast i engångsprodukter, till exempel plastpåsar, då det i dag finns bättre och mer miljövänliga alternativ. Kristdemokraterna vill införa ekonomiska styrmedel som skatt på plastpåsar och andra begränsningar för att minska användningen av konventionella plastpåsar i dagligvaru- och fackhandeln och därmed minska spridningen av plaster i miljön. Här skulle de skånska kommunerna kunna ta fram åtgärdsplaner för att minska spridningen och öka kunskapen om lokala spridningskällor som Helsingborgs Stad redan gjort.

 

3. Det behövs ett kraftfullt forsknings- och innovationsarbete inom VA-sektorn för att långsiktigt säkra hållbara vattentjänster.

 

Dessa tjänster omfattar vitala områden för ett fungerande samhälle. För detta krävs ökade satsningar på hållbarhetsfrågor som vatten, klimat och miljö. Det finns stora potentiella vinster vid sidan av miljö- och hållbarhetsaspekterna i en sådan riktad satsning för VA-sektorn, som är stor, kunskapsintensiv och som i många delar ligger långt framme internationellt. Detta kan stärka Skåne som forskningsregion, leda till nya företag, fler arbetstillfällen, ökade exportintäkter och en bättre livsmiljö för oss alla.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.