Under onsdagen kommer det att hållas ett samrådsmöte i Värne Allianskyrka. Det är med anledning om att det planeras bli ett vattenskyddsområde vid Höreda och Värnes vattentäkter.

Det är Naturvårdsverket som vill att alla vattenverk ska ha skyddsområdesbestämmelser. Något som Eksjö energi har anammat och ska genomföra på de vattenverk de har.

— De ska revideras upp så att alla blir lika och enhetliga över alla vattenverk. Det finns en publikation att utgå ifrån för att upprätta verksamheten, säger Torbjörn Johansson, VA-chef på Eksjö energi.

Ska vara medveten

I Värne och Höreda är förslaget att det bli vattenskyddsområde, eftersom de inte har haft något skydd överhuvudtaget tidigare.

Information med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter kommer att finnas på Eksjö energis kontor i Eksjö mellan 1 februari till den 1 mars. Under den tiden kan man lämna in sina synpunkter om förslaget, innan länsstyrelsen tar ett beslut.

— För enskilda innebär det inga stora förändringar. Syftet är att skydda vårt vatten från faror som kommer utifrån, från skador som kan påverka kvalitén och vår leverans. Men man ska vara medveten om att man bor inom ett vattenskyddsområde, säger Johansson.

FAKTA: Höreda och Värne vattentäkt

Höreda vattentäkt:

• Cirka 175 personer är anslutna till den kommunala vattenförsörj..

Till mötet som hålls i kväll i Allianskyrkans lokal är det ett 40-tal personer anmälda. Flera personer har fått en personlig kallelse för att de är sakägare eller bor i området. Torbjörn Johansson påpekar att det är ett öppet möte så den som är intresserad är välkommen att delta.

På samrådsmötet kommer Torbjörn Johansson, VA-chef finnas på plats tillsammans med representanter från Länsstyrelsen i Jönköpings län, Eksjö kommun samt konsulten från Sweco, som har tagit fram underlaget.

Sedan tidigare finns det vattenskyddsområden i Ränneslätt, Norra och Södra Vixen, Hult, Hjältevad, Bellö och Rökulla, strax utanför Mariannelund.