Deg. En produkt som kommer granskas extra noga i framtiden, bland annat hos Livsmedelsverket.

Inriktningen för Sveriges kontroll i livsmedelskedjan från jord till bord framförs av den nationella kontrollplanen för 2017 – 2020.

Tillsammans med Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har Livsmedelsverket satt gemensamt mål för djurskydd, djurhälsa, växtskydd/växtskadegörare, djurfoder och livsmedel ska ge kontrollen större effekt.

– Syftet är att fokusera på de områden där vi vet att det fortfarande finns utmaningar och som har betydelse för många konsumenter. Målen blir också en tydlig vägledning för företagen om var de behöver satsa särskilt. På det här sättet kan kontrollen göra verklig skillnad för konsumenter och företag säger, Annica Sohlström, generaldirektör för Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Målet är att alla konsumenter får säker mat, drick och dricksvatten som är producerat och hanterat i enlighet med lagstiftningen. Ingen ska bli sjuk av maten eller lurad. Märkning och information ska vara enkel och korrekt.

– Målen har tagits fram av Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Livsmedelsverket gemensamt. Min förhoppning är att vi på det här sättet bättre kan bidra till friska djur och trygga människor, både bland konsumenter och bland producenter. Vi kan också använda våra resurser bättre genom satsningar på utvalda områden, säger Jens Mattsson, generaldirektör för SVA pressmeddelandet.

Myndigheternas fyra fokusområden där mål införs:

  • Säkert dricksvatten ­- Minska negativa hälsoeffekter orsakade av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvatten.
  • Mikrobiologiska risker – Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på campylobakter, listeria, ehec/vtec och norovirus.
  • Kemiska risker – Minska hälsoeffekterna till följd av miljöföroreningar, tungmetaller och mögelgifter i våra baslivsmedel.
  • Information i livsmedelskedjan – Att rätt information finns om livsmedel och livsmedelsproducerande djur och växter. Det underlättar bland annat möjligheten att upptäcka och agera mot felaktigheter.