Svårt att hitta orsak till vattensmitta

https://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/svart-att-hitta-orsak-till-vattensmitta/

Kristianstad 
Svårt att hitta orsak till vattensmitta
FOTO: INGELA RUTBERG

Det är avföringsbakterier som har hittats i det kommunala dricksvattnet i Maglehem. Felsökning pågår, men arbetet är tidsödande.

Efter sommaren 2015 då Everöd drabbades av förorenat dricksvatten konstaterade kommunen att risken för ytterligare fall med smittat vatten är stor i Kristianstad, främst på grund av vattenverkens och reservoarernas dåliga skick. I Everöd blev 550 invånare magsjuka och i 71 dagar tvingades de koka vattnet. Sedan dess har ytterligare ett par fall av förorenat dricksvatten inträffat. Nu är Maglehemsborna inne på femte veckan med kokning av det kommunala dricksvattnet efter att bakterier upptäckts, enligt C4 Teknik i samband med en rutinkontroll.

Hittills har ett åttiotal prover tagits vid 13 tillfällen och det handlar om en fekal förorening, alltså avföringsbakterier från antingen djur eller människor. På vilket sätt det har kommit in i systemet vet man fortfarande inte.

– Vår huvudteori är att det inte kommer från avlopp utan från omkringliggande natur, förklarar Henrik Wester, informatör på C4 Teknik.

Man har kunnat utesluta fel i vattenverket. I stället undersöks nu ledningsnätet och reservoaren.

Men varför tar det så lång tid?

– Vi jobbar med det hela tiden, men det är komplicerat. Eftersom vatten är flytande och går ut i ledningsnätet kan indikationer komma från olika delar av nätet. Får man ett bakterieintrång i en del, är det inte säkert att det är i den delen man får mätvärdet.

En uppgradering av ledningsnätet i Maglehem pågår nu, vilket bland annat innebär att ventiler som inte fungerade som de ska har bytts ut. I reservoaren genomförs tätningar. Sedan lång tid har Maglehem problem med lågt tryck i ledningarna. Det har inget med föroreningen att göra, men kommunen passar på att se över det samtidigt.

Det är en form av detektivarbete som pågår. Efter varje åtgärd måste provsvar inväntas för att avgöra om man träffade rätt. Samtidigt krävs flera felfria prover och att nätet spolas ur innan man är säker på att felet är lokaliserat och åtgärdat.

En fråga som C4 Teknik ofta får är om det inte går att klorera vattnet vid föroreningar.

– Det tar bort flertalet bakterier, men problemet är att det också omöjliggör att hitta felkällan, säger Henrik Wester.

Ett tiotal personer har insjuknat i Maglehem. Men tio personer av 136 hushåll är enligt C4 Teknik för lite för att kunna avgöra om det kan kopplas till vattnet eller beror på något annat. I Everöd insjuknade många och förloppet var snabbt. Det blev tydligt att vattnet var orsaken.

C4 Teknik har fått kritik för att informationen inte har gått fram tillräckligt i Maglehem. Information har gått ut via media och på kommunens hemsida, men det har inte varit tillräckligt, förklarar Henrik Wester.

– Vi beklagar det. Det är svårt att täcka in allt, men vi undersöker nu om vi ska ha SMS-avisering till mobiltelefoner.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.