05.09.17

Strömmar av plast – En film om plasternas påverkan i vårt vatten