12.01.17

Spår av miljögift i skånskt dricksvatten

Spår av miljögift i skånskt dricksvatten

 

INRIKES
Publicerad 8 december 2016

Det fanns miljögifter i åtta av tio prover som tagits på grundvatten i Skåne där dricksvatten hämtas. Men länsstyrelsen bedömer inte att det är någon fara att dricka vattnet.

Proverna togs på 38 platser i länet och på några ställen överskreds de riktvärden som finns för grundvatten. I Skurup låg arsenikhalterna över riktvärdet, i Perstorp och Osby var halterna av för klorerade lösningsmedel för höga.

”I de fall där halterna är högre behöver kommunerna titta vidare på var föroreningen kan komma ifrån och ta nya prover. Vi bedömer inte att det är någon fara att dricka vattnet”, säger vattenhandläggare Anna-Karin Rasmussen i ett pressmeddelande.