Smutsigt i vattenverket i Örkelljunga

Läs mer här

2018-10-15

Murkna träväggar, rostiga rör och bortlyfta golvbrunnar gör att Örkelljungas dricksvattenverk inte kan säkerställa rent dricksvatten åt kommunens invånare. Det skriver Söderåsens Miljöförbund efter en inspektion i vattenverket och kräver därför bättring.

När Söderåsens Miljöförbund i månadsskiftet augusti-september i år granskade Örkelljungas dricksvattenverk upptäcktes en rad allvarliga brister, både i lokalerna och rutinerna för verksamheten.
Luftintag till luftningstornet för dricksvatten var klädda med nät på utsidan. Dessa nät var kraftigt nedsmutsade och ingen kunde svara på om det fanns några luftfilter innanför näten.
Ytskikt på en del golv och innerväggar var svåra att rengöra. Detta då de bestod av till exempel obehandlat trä eller tegel. Målade innerväggar i trä var murkna och det fanns rostangrepp på rörledningar och infästningar.
Det konstaterades även stora brister gällande rengöring i vattenverket. Väggar, golv, tak, inredning och utrustning var smutsiga, på vissa ställen täckta av spindelnät eller gamla lager av kalkpulver.
Även på personaltoaletten, som är belägen är belägen i en byggnad intill vattenverket, var både toastol och handfat mycket smutsiga.
Golvbrunnar saknade brunnsgaller i vissa fall, andra hade galler som inte användes. Miljöförbundet påpekar att det betyder att skadedjur kunnat ta sig in och kontaminera dricksvattnet.
Det visade sig också att det inte var alltid som personal bytte om till arbetskläder inför arbete i verket, med risk för att smuts och mikroorganismer dras in med kläder och skor. Det enda utrymme som fanns för att byta till arbetskläder ligger i de personalutrymmen som tillhörde avloppsverket.
Skriftliga rutiner för övervakning och beredning saknades. En driftstekniker ansvarar för vattenverkets skötsel, drift och kontroll. Vid semestrar, sjukdom och jour är det arbetslaget inom vatten och avlopp som övertar arbetsuppgifterna och rutiner och kontroller informerades muntligt.
En sista sak som oroade miljöförbundet gällde verktygen i bilen för reparationsinsatser på vattennätet och hur dessa verktyg förvarades. Miljöförbundet påpekar att det är viktigt att skilja på verktygen för dricksvattenarbeten och avloppsarbeten.
Sammantaget betyder detta enligt miljöförbundet att verksamheten i vattenverket inte uppfyller lagkraven och att det inte kan säkerställas att vattnet som produceras är säkert ur hälsosynpunkt.
Miljöförbundet kräver nu av Örkelljunga kommun att de påpekade bristerna åtgärdas före årsskiftet.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.