03.10.17

Skadliga radonhalter på förskola – nu krävs kommunen på åtgärder

Läs mer här

Skadliga halter av radon har uppmätts i en av Hallsta förskolas lokaler i Hallstavik. Nu kräver bygg- och miljönämnden att problemet åtgärdas snarast.

De uppmätta radonvärdena på avdelningen Valen på Hallsta förskola medför en risk för människors hälsa. Det skriver bygg- och miljönämnden, som kräver att barn- och skolnämnden senast den 6 oktober redovisar vilka åtgärder som planeras för att sänka radonhalten.

Det var i slutet av juni som analysresultat från utförd radonmätning på inomhusluften i lokalen Valen inkom till bygg- och miljönämnden. De uppmätta värdena låg då mellan 543-743 Bq/m3, vilket är högt över det satta riktvärdet på 200 Bq/m3.

– Vi kommer självklart att ta tag i och åtgärda det här. Fastighetsavdelningen håller på att se över åtgärder och tidsplan utifrån föreläggandet och kommer att skicka in det senast den 6 oktober, säger Helen Langvad, verksamhetschef.