09.03.16

Se när snöskotern drar ut vattenledningen över isen – nu ska Salteå få bra dricksvatten

Just nu läggs en fyra kilometer lång slang ut på Storsjöns is.

Det handlar om ett annorlunda projekt som ska säkra vattentillgången för boende i Salteå.

Se filmen