Se när han går ner till det förorenade vattnet

se inslaget här

Hela 200 ton uran och stora mängder andra metaller som inte går att saneras bort finns på deponin, som ligger vid det numera nedlagda Ranstadsverket. Färgen på vattnet beror på höga halter av järn och mangan, enligt Urban Lindqvist, länsmiljöingenjör på Länsstyrelsen.

Deponin ligger i närheten av det nedlagda Ranstadsverket på gränsen mellan Skövde och Falköping och är som ett 30-tal fotbollsplaner stort. Här drevs en urangruva på 1960-talet.

Det är resterna från gruvan som ligger under en skyddstäckning som är 1,6 meter tjock och som består av bland annat morän och kalkstenskross. Om skyddstäckningen skadas finns risk för att uran börjar läcka ut.

Därför har Länsstyrelsen beslutat att det ska bli ett miljöriskområde.

”Farligt om man gör hål”

– Det vatten som läcker ut från deponin i dag är inte farligt. Färgen på vattnet beror på höga halter av järn och mangan, säger Urban Lindqvist.

När området nu klassas som ett miljöriskområde är det skyddat mot ingrepp i framtiden. Det vill säga mot bland annat grävning, schaktning eller skogsbruk.

– Det är inte farligt på något sätt att vistas i området, men det kan bli farligt ifall man gör hål på den här skyddstäckningen.

Beslutet har enligt Länsstyrelsen överklagats till mark- och miljödomstolen.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.