Rester av växtskyddsmedel i grundvatten

Läs mer här

Nedbrytningsprodukter av den aktiva substansen kloridazon, som användes i ogräspreparatet Pyramin, har konstaterats i nästan 30 procent av undersökta dricksvattentäkter i Danmark.

 Kloridazon var använts mot ogräs i sockerbetsodlingen.
Kloridazon var använts mot ogräs i sockerbetsodlingen.

Det är den danska grundvattenövervakningen som för första gången analyserat vattenproverna efter två nedbrytningsprodukter av kloridazon: desfenylkloridazon och metylfenylkloridazon. Totalt undersöktes 1 698 grundvattentäkter över hela Danmark.

Halterna av desfenylkloridazon som påvisades låg över gränsvärdena i 16,9 procent av proverna. I 4,6 procent av proverna var halterna mer än 10 gånger över gränsvärdet.

I Danmark användes den aktiva substansen kloridazon fram till 1996, främst i betodlingen.

I Sverige användes Pyramin på dispens till och med 2014, samt i ogräspreparatet Fiesta så sent som 2016. Vid en undersökning grundvattnet i Skåne 2016 konstaterades kloridazon i låga halter i två grundvattentäkter.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.