02.11.16

Rent vatten ökade hästarna vattenintag

Intressanta resultat i examensarbete kring hästars vattenintag

Intressanta resultat i examensarbete kring hästars vattenintag

Pressmeddelande  •  Okt 18, 2016 09:30 CEST

Veterinär Ulf Hedenström vid den pumpanordning som förser Wångens vattenledningar med renat vatten

Ett färskt examensarbete på travsportens riksanläggning Wången visar att vattenrening kan få travhästar att dricka mer. De hästar som deltog i studien drack i genomsnitt 6,9 liter mer om dagen när de fick möjlighet att dricka vatten som renats, vilket motsvarar ett ökat vattenintag med 35 %.

– Utvecklingsprojektet har varit intressant att delta eftersom vi vet att vatten är ett av hästens viktigaste fodermedel. Man ska ha klart för sig att projektet drevs i ganska liten skala, men resultaten är så pass tydliga att det borde vara intressant att göra fördjupade studier för att kunna bekräfta resultaten, säger Ulf Hedenström veterinär på Wången och handledare vid studien.

Studien genomfördes som ett examensarbete inom ramen för den tredje årskursen på hippologprogrammet. Mätningarna pågick under tolv veckor, från oktober 2015 till januari 2016, och var uppdelat på tre perioder om vardera fyra veckor. De tretton hästar som ingick i studien fick tillgång till vatten utan vattenrening under period ett och tre, medan vattenrening tillsattes under period två. Vattenreningen tillsattes via vattenledningarna i form av en stabiliserande väteperoxid, Hippofix, som motverkar att det bildas bakteriell biofilm i ledningar och vattenkar.

– Vår hypotes var att hästarna skulle dricka mer när de fick chans att dricka det renade vattnet och det visade sig stämma. Vattenintaget ökade med 35% motsvarande 6,9 liter mer om dagen, säger Emma Folkesson, hippolog och den som genomförde studien.

De hästar som deltog i studien fick omväxlande motions- och intervallträning två-tre gånger per vecka. De boxar som hästarna stod uppstallade i var utrustade med mätare för att kunna mäta mängden vatten som varje häst drack. Wångens vattenanläggning är utrustad med UV-ljus, men genom automatisk doseringspump tillsattes också vattenrening till varje box under period två av studien och doseringen var då 80-100 ml per 1000 liter vatten.

– Hästar i full träning kan dricka upp mot 40-50 liter per dygn och vi vet att vattenintaget påverkar hälsan. Vi har tidigare haft fall av kolik och magstörningar här på Wången till följd av att hästarna druckit för dåligt. I förlängningen vore det så klart intressant att också studera om ett ökat vattenintag påverkar hästarnas prestation, säger Ulf Hedenström.

För mer information, kontakta:
Ulf Hedenström, veterinär Wången AB, 070-543 97 67
Emma Folkesson, hippolog, 073-843 21 00

Det gemensamma uppdraget för Hästnäringens Riksanläggningar är att förse hästnäringen med rätt kunskap och kompetens för att bidra med fortsatt utveckling. Det sker genom kvalitativa utbildningar inom yrkeshögskola, folkhögskola, gymnasie- och högskola samt genom forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Flyinge AB är ett modernt internationellt hippologiskt kompetenscentrum och ett av världens äldsta stuterier med anor från 1100-talet. Flyinge AB omsätter drygt 60 miljoner kronor, har 65 anställda och 180 studerande. Verksamheten spänner över flera områden: avel & sport, utbildning & forskning samt evenemang.

Ridskolan Strömsholm AB är Svenska Ridsportförbundets utbildningsanläggning. Vi bedriver vår verksamhet i anrik kulturmiljö i Hallstahammars kommun vid Mälaren. Vi är 45 medarbetare, varav 20 lärare och utbildar ca 250 elever per år. Vi omsätter cirka 50 miljoner kronor per år. Ägare är Föreningen Ridskolan Strömsholm med medlemmarna: ATG och Svenska Ridsportförbundet samt Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Våra huvudutbildningar är; hippologprogrammet, ridsportgymnasium, yrkeshögskola, folkhögskoleutbildning och tränarutbildningar. Dessutom genomför vi ett antal tävlingar och högklassiga clinics under året, varav Nationaldagstävlingarna, med dressyr, hoppning och fälttävlan vid slottsbanan är Sveriges näst största utomhustävling.

Wången är hästnäringens Riksanläggning inom travsport och ett nationellt utbildningscentrum. Wången utbildar proffstränare inom trav samt erbjuder universitets-, folkhögskole- och gymnasieutbildningar, kvalificerad yrkesutbildning samt kurser inom bland annat travsport och islandshäst. Här bedrivs även forskning och utveckling. Wången ligger vackert beläget i Alsen mellan Östersund och Åre och har även värdshus och modern konferensanläggning. Wången har cirka 40 medarbetare och utbildar cirka 150 eftertraktade personer per år. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med hästsportens organisationer.