Forskarna undersökte omfattningen av magsjuka i tjugo svenska städer och satte det i relation till teknik som dricksvattenverken använder för att rena vattnet. Studien utgick från en mängd samtal till 1177 Vårdguiden som gällde symptom på magsjuka. Resultatet visar en mindre omfattning av magsjuka i städer med dricksvattenverk där man använt fler barriärer och bättre teknik för att avskilja och döda mikroorganismer.

Många vattenverk kan ha ett otillräckligt skydd mot virus, visar studien. I dag finns enligt Livsmedelsverket inget bra sätt att kontrollera minskad risk för spridning av virus via dricksvatten. Kontrollen mäter bara frånvaro av bakterier.

ADTECH GmbH (Master default)

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Water Research.