20.03.17

Radon kan ge pengar tillbaka

Läs mer här

KARLSTAD: Runt 110 KBAB-lägenheter berörs

Runt 110 av KBAB:s lägenheter i Karlstad har radonhalter över gränsvärdet. Två av de berörda hyresgästerna har anmält detta som en brist i boendet och kan få sänkt hyra.

Det är en dom i Högsta domstolen 2016 som säger att det går att få sänkt hyra om man bor i lägenhet med en radonhalt över gränsvärdet på 200 becquerel per kubikmeter luft. Enligt tidningen Hem & hyra uppmanar nu Hyresgästföreningen dem som har för hög radonhalt eller misstänker att de har det att anmäla det som en brist till hyresvärden. Ersättning kan bara fås för tiden efter att en anmälan är gjord.

Så här långt har två av KBAB:s berörda hyresgäster anmält saken.

Petra Höyhtyä, fastighetschef på KBAB, säger att domen gällde en hyresvärd som inte åtgärdat för höga radonhalter, medan KBAB först ser över ventilationen och, om det inte hjälper, exempelvis sätter in gipsplattor eller målar med specialfärg. KBAB mäter nu radonhalterna i sina lägenheter enligt en plan och runt 110 har för höga halter.