Forskarna har gått igenom data från forskningsrapporter och miljöövervakning från år 2000 till 2012 för att se vilka kemikalier som har analyserats i Östersjöfisk. Totalt hade 105 olika ämnen analyserats under dessa år.

– Vi fann att det till stor del redan är välkända kemikalier som analyseras, om och om igen, berättar Anna Sobek, forskare vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.

Dessa välkända kemikalier är dessutom till stor del redan reglerade genom EU:s kemikalielagstiftning, Stockholmskonventionen och EU:s vattendirektiv.

Forskarna konstaterar därmed att risken är stor att nya kemikalier, som är giftiga men ännu inte har förbjudits, inte upptäcks i miljöövervakningen.

Analyser av kemikalier i miljön är kostsamma och tidskrävande. Därför måste en prioritering göras av vilka kemikalier som ska undersökas.

Stockholmsforskarna fann en tendens att de välkända kemikalierna prioriterades just för att de redan tidigare är analyserade och utgör en känd risk för människa och miljö.

– Trots att det finns goda argument för att samhället bör övervaka dessa kemikalier, innebär en sådan prioritering samtidigt att vi saknar viktig kunskap om nya toxiska kemikalier som finns i miljön, säger Anna Sobek.

Forskarnas slutsats är att nya och kompletterande sätt att välja vilka kemikalier som ska analyseras behöver tas fram.

Studien har publicerats i tidskriften Environmental Science.