02.11.16

Otjänligt dricksvatten på Hotingtravet

Otjänligt dricksvatten på Hotingtravet

2016-11-02

Strömsunds kommun har förbjudit Västra Ångermanlands travsällskap att leverera vatten till konsumenter på stallserveringen vid Hotingtravet.
Orsaken är otjänligt vatten till följd av för höga halter av colibakterier och enterokocker. Även vatten till livsmedelsföretag från sällskapets dricksvattenanläggningar berörs av förbudet.Enligt kommunens miljö- och byggnämnd har inte travsällskapet hörsammat ett antal frågor i en skrivelse som kommunen skickade ut i juli förra året. Nu får inte vatten levereras till konsumenter förrän åtgärder vidtagits för att komma till rätta med det otjänliga vattnet.

Ytterligare ett vattenprov togs i juli i år och även det visade på otjänligt vatten till följd av för höga halter av eschericha coli och enterokocker.

”Att dricksvattnet från Västra Ångermanlands travsällskap återkommande bedömts vara otjänligt visar att dricksvattnet inte uppfyller lagstiftningens krav”, framgår det av miljö- och byggnämndens beslut.

– Vi håller på med att åtgärda det här. Det är vatten i sjön där intaget ligger som inte är som det ska vara. Vi måste sätta in filter och grejer och se om vi kommer tillrätta med vattnet, säger Sven-Olov Lindman, ordförande i Västra Ångermanlands travsällskap.

Ekonomiskt kan det bli kostbart för Hotingtravet.

– Det kommer att kosta pengar men åtgärden är något vi måste göra för att få ha serveringen. Det är livsviktigt för den vecka vi har med trav, enligt Sven-Olov Lindman.

En person är inkopplad på att undersöka vilken utrustning som behövs för att få dricksvattnet godkänt inför sommaren då travveckan är en stor dragare i Hoting.

Lennart Öhd

063-15 55 07