25.10.17

Oklart hur länge Eskilstunaborna druckit bakterievatten

https://www.ekuriren.se/eskilstuna/oklart-hur-lange-eskilstunaborna-druckit-bakterievatten/

2017-10-25

Det kommer att ta flera veckor innan vattenkvaliteten är återställd, enligt senaste prognosen. Trots regelbundna provtagningar kan Eskilstuna energi och miljö inte svara på hur länge vattnet varit otjänligt.

– Vi försöker omringa orsaken, säger VA-chef Admir Ibrisevic.

Eskilstuna energi och miljö, EEM, uppmanar fortfarande berörda hushåll i Eskilstuna att koka sitt dricksvatten efter att förhöjda värden av koliforma bakterier, jordbakterier, upptäckts i vattnet. Den rekommendationen väntas stå sig i två till tre veckor till.

– Vi måste se att åtgärderna vi gör ger resultat. Oavsett hur snabbt vi jobbar så krävs två godkända provtagningar på varandra för att helt säkert veta att vattnet är bra. Säkerheten går före allt annat, säger VA-chefen Admir Ibrisevic.

Enligt honom pågår ett omfattande arbete med att spola ledningarna samt hitta orsaken till att jordbakterier trängt in i systemet. EEM går igenom tidigare störningar på VA-nätet i hopp om att lokalisera och ringa in det som kan ha varit orsaken. Förra veckans stora läcka på Carlavägen finns med på listan.

– Det är en av våra viktiga utgångspunkter men det går inte att dra några slutsatser än. Vi försöker avgränsa ett område där det kan ha hänt men vi har 600 kilometer ledningar i marken att hantera, säger Ibrisevic.

Gränsvärdet för när vattnet är otjänligt är enligt Livsmedelsverket 10 koliforma bakterier per 100 milliliter vatten. Proverna i Eskilstuna visade 15 koliforma bakterier per 100 milliliter på vissa prover. EEM har tidigare sagt att värdet inte är högre än vad hushåll med egen brunn kan ha, men rekommenderar ändå Eskilstunaborna att koka sitt vatten.

Hur länge har det varit bakterier i vattnet?

– Det kan jag inte uttala mig om. Senaste provtagningen som påvisade bakterier gjordes i måndags och de definitiva provsvaren kom i onsdags förmiddag, säger VA-chefen.

Under torsdagskvällen blev de preliminära provsvaren på vattenkvaliteten klara och de bekräftade de tidigare analyserna, meddelade Eskilstuna energi och miljö via ett pressmeddelande. Kokningsrekommendationen kvarstår därför tillsvidare.

Enligt Admir Ibrisevic genomför EEM regelbundna provtagningar och kartläggningar av vattenkvaliteten i nätet månadsvis. Däremellan genomförs vad som kallas driftanalyser. Trots detta går det inte att säga hur länge vattnet i Eskilstuna varit otjänligt.

– Det är svårt att säga exakt, säger han.

Vattenledningarna som sträcker sig under Eskilstuna har många år på nacken precis som på många andra kommuner i Sverige. Admir Ibrisevic säger att Eskilstuna investerar rätt mycket i VA-nätet men att förnyelsetakten är för låg om man tittar på branschorganisationernas rekommendationer.

– Det är klart att vi skulle behöva förstärka nätet genom investeringar men det är inget som garanterar att nya ledningar inte kan spricka.

KOLIFORMA BAKTERIER

Koliforma bakterier och E. coli är indikatorer på mikrobiologisk förorening.

Escherichia coli (E. coli) kan påvisa ”fekal förorening”, alltså påverkan från avloppsvatten, och koliforma bakterier både ”fekal” och annan förorening.

I Eskilstuna finns inga tecken på att det handlar om fekal förorening utan här handlar det om koliforma bakterier från jord eller ytvatten.

Källa: Branschorganisationen Svenskt vatten och EEM.