02.02.21

Nytt projekt: Stopp för läkemedelsrester i Fyrisån

Läs mer här

UPPDATERAD 21-02-01
PUBLICERAD 21-02-01

Uppsala vatten testar nu att få bort läkemedelsrester från avloppsvattnet i ett pilotprojekt. Under ett års tid provar man vilken metod som är bäst lämpad för att rena avloppsvattnet som sedan släpps ut i Fyrisån.

Kungsängsverket tar emot och renar avloppsvatten från runt 200 000 personer i Uppsala. I avloppsvattnet finns läkemedelsrester som kan vara skadliga för både miljö och människor,  och därför pågår nu ett pilotprojekt för att hitta de bästa metoderna för att rengöra vattnet.

– Uppsala växer, vi kommer bygga ut Kungsängsverket och i det kommer vi också installera ett nytt reningssteg för läkemedelsrening, säger Anna Maria Sundin, ingenjör på Uppsala Vatten.

Kan bli permanent

Diklofenak, ett ämne som finns i många smärtlindrande läkemedel, är prioriterat i projektet eftersom det kan påverka fiskarnas njurar negativt.

Pilotprojektet är beräknat att pågå i ett år från och med nu. Om läkemedelsreningen blir permanent kommer Uppsala vara en av de första kommunerna i Sverige som använder denna rening.