20.03.17

Nytt besked om dricksvattnet dröjer till på söndag

Läs mer här

Lundaborna i de berörda delarna av Lund får fortsätta koka vattnet minst en dag till. Det besked som skulle ha kommit idag, lördag, skjuts upp till söndag klockan 16.30.
Katarina Ström-Melvinger
FÖLJ SKRIBENT

Kokningsrekommenationen kvarstår för del av centrala och norra Lund.
Bild: CHRISTINE OLSSON
– Orsaken är att vi har tagit nya prover i området där vi har hittat en bakteriekälla. De är färdiga först efter två dagar, säger Eva Kristensson, kommunikationschef på VA Syd.
– Nästa information kommer därför först på söndag. Vi har satt tiden klockan 16.30.

Det avgränsade område där bakteriekällan hittats ligger, som Sydsvenskan tidigare har skrivit, inne på sjukhusområdet. Eftersom ledningsnätet ligger i Region Skånes mark arbetar VA Syd och Region Skåne nu tillsammans för att komma till rätta med problemen.
Kokningsrekommendationen för dricksvattnet kvarstår dock för samma delar av centrala och norra Lund som tidigare. Här kan du se en karta över området.
Det är enligt Eva Kristensson för tidigt att säga vad som har orsakat föroreningen i vattnet.
Det var den 9 mars som vattenprover visade att det fanns koliforma bakterier i dricksvattnet i Lund och delar av Eslövs kommun. Den 12 mars var problemet begränsat till en mindre del av staden.
Det är andra gången på fyra år som Lundaborna har drabbats av otjänligt dricksvatten. 2013 rekommenderades 80 000 personer att koka sitt vatten under fem dagar.
LUND