Nya regler ska skydda dricksvattnet

Rent vatten blir dyrare

Dricksvattnet i Sverige är för dåligt skyddat, och för rent vatten måste vi själva betala mer, anser såväl branschföreträdare som utredare på Havs- och vattenmyndigheten. Snart presenteras en utredning med förslag på åtgärder.

Högre vatten- och avloppsavgifter (VA-avgifter) är ett måste om vi ska ha bra dricksvatten i framtiden. Det anser Pehr Andersson, ordförande i Svenskt Vattens dricksvattenkommitté.

Att ge dricksvattentäkterna det skydd de behöver utan att höja VA-avgifterna är omöjligt. I andra länder betalar folk mycket mer i VA-taxa. Här finns en överdriven politisk rädsla för att taxorna stiger, säger Pehr Andersson till TT, som också sitter i Svenskt vattens referensgrupp i den statliga utredningen.Även Susanna Hogdin, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten, anser att VA-avgiften måste höjas.

En ökad befolkning och klimatförändringar kräver utbyggda VA-anläggningar. På många håll är underhållet gammalt, konstaterar hon.Av landets kommunala dricksvattentäkter saknar 31 procent tillräckligt skydd, berättar Susanna Hogdin.

Att skydda en vattentäkt kan stå i strid med en kommuns egna intressen av att till exempel bygga en industri, säger hon.

Bättre efterbehandling

I utredningen föreslås enligt Pehr Andersson bland annat bättre anläggningar som klarar de nya hot som klimatförändringarna för med sig, som översvämningar.

Andra förslag är enligt Pehr Andersson att Livsmedelsverket ska kräva av kommunerna att kontrollera råvattnet och att skyddsområden för dricksvattentäkter ska fastställas av länsstyrelsen, inte av kommunen. Livsmedelsverket föreslås också tydligare tala om vad som behövs i efterbehandlingen av dricksvattnet, berättar Pehr Andersson.

Orsaken till utbrottet av cryptosporidium i dricksvattnet i Östersund och Skellefteå för flera år sedan berodde inte på oskyddad dricksvattentäkt, utan på bristande efterbehandling av dricksvattnet, påpekar han.

Då visste man inte att bara UV-ljus kan ta död på denna typ av bakterie och att bara klor inte hjälper, säger Pehr Andersson.Folke H Larsson, huvudsekreterare i dricksvattenutredningen säger att han inte vill uttala sig innan utredningen presenteras den 26 april.

Fakta

Fakta: Vattentäkter saknar skydd

I Sverige kommer dricksvattnet från ytvatten i sjöar och vattendrag och från grundvattnet och grävda brunnar.

Många av Sveriges dricksvattentäkter saknar helt skydd eller har inte tillräckligt bra skydd, enligt Havs- och vattenmyndigheten.

En statlig utredning med uppdrag att säkra den framtida försörjningen av dricksvatten presenteras den 26 april.

Beslut om VA-avgiften fattas i kommunfullmäktige. Avgiften får bekostas med skattepengar men betalas i de flesta kommuner av abonnenterna, via separat räkning eller via hyran.

Många dricksvattentäkter i Sverige är förorenade med långlivade giftiga polyflourerade kemikalier (PFAS).

Onormalt låg grundvattennivå, som Öland och Gotland nyligen drabbades av, kan också orsaka problem med vattenbrist i vattentäkter, i första hand för de hushåll som får sitt vatten ur grunda, grävda brunnar.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten och Svenskt Vatten.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.