02.11.16

Ny teknik renar vatten med sand – Från bekämpningsmedel

Ny teknik renar vatten med sand

2016-09-15, 12:30

DANMARK. Sand som Danmarks nästa exportsuccé? Det hoppas ett danskt företag, som har tagit fram en teknik som renar danskt vatten utan bekämpningsmedel, på.


Mikroorganismerna i sand är ett billigare och miljövänligare sätt att rena dricksvatten på. Bakom den nya teknologin ligger det danska företaget Kemic. Nu väcker tekniken intresse från fler håll.

Innovationsfonden har satsat pengar i projektet och Köpenhamns universitet är bland andra med som samarbetspartner. Nu ska metoden utvecklas och förhoppningen är att tekniken ska bli en ny dansk exportsuccé:

–  Vi önskar att göra mikroorganismerna mobila så att vi kan fortsätta att ha rent dricksvatten i Danmark utan bekämpningsmedel, säger Kemics vd Henrik Laugesen, till Jyllands-Posten. (NFÖ)