09.04.21

Nu går vattnet att dricka i Skuttunge och Läby

  • Nu kan de flesta boende i Björklinge, Skuttunge och Läby dricka det kommunala kranvattnet igen.
  • Uppsala vatten har hittat källan till föroreningen som i tre veckors tid gjort vattnet otjänligt att dricka.
  • Men avrådan från att dricka vattnet gäller fortfarande för ca 150 hushåll som ligger i närheten av vattenledningen i Björklinge.