08.12.20

Nickel 20 gånger över gränsvärdet för otjänligt i dricksvatten på Castorskolan i Bjurholm

Läs mer här

Publicerad 09 november 2020
Nyligen har det upptäckts att dricksvatten från en kran i köket på Castorskolan, en grundskola i Bjurholm, innehåller nickel i en halt 20 gånger över vad som är gränsen för otjänligt. Enligt Livsmedelsverket finns det en akut risk för nickelkänsliga personer och risker vid kronisk exponering. Trots att den skyhöga halten nickel kom till kommunens kännedom i början av förra månaden har enligt uppgift inga föräldrar informerats.
– Det är jättehemskt, säger en handläggare på Bjurholms kommun om den skyhöga halten nickel i dricksvattnet.

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning