25.08.14

Min brunn med dricksvatten har fått översvämning, vad gör jag?

2014-08-25

Vid översvämningar kan ämnen som frigörs från marken påverka dricksvattnet i din brunn. Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn, har själv ansvar för att kontrollera dricksvattnets kvalitet efter en översvämning.

I grävda brunnar kan dricksvattnet påverkas snabbt.
I bergborrade brunnar kan dricksvattnet påverkas snabbt eller efter en tid.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida.

Om du är osäker på hur din vattentäkt ser ut, tveka inte att kontakta oss för att få mer information och hjälp med att analysera din brunn och ditt dricksvatten.

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning