17.11.20

Miljögifter i dricksvattnet – Halmstad toppar listan

Läs mer här

Av 42 undersökta vattenverk i hela landet är Halmstad det område som har högst uppmätta halter av miljögifterna, PFAS, i dricksvattnet.

– Det är absolut inte roligt att toppa den listan, säger säger Mattias Hultin, driftchef på Laholmsbuktens VA.

En undersökning från Naturskyddsföreningen visar att två miljoner svenskars dricksvatten innehåller för mycket PFAS. I alla fall utifrån EU:s livsmedelsmyndighets (EFSA) nya gränsvärde på 3,8 nanogram per liter.

Tanken är att vid den nivån ska människor kunna dricka vattnet hela livet utan hälsorisker, och samtidigt klara av övrig PFAS-exponering.

Livsmedelsverket sätter gränsen

I Sverige gäller gränser satta av Livsmedelverket och enligt dem är vattnet drickbart upp till 90 nanogram per liter. I mätningarna som Naturskyddsföreningen redovisar ligger Halmstad på 47,4 nanogram.

Vattnet blandas på ledningsnätet i Halmstad men störst halter av PFAS visar vattenverket i Mickedala. Det kan i sin tur kopplas till det släckningsskum som militären använt i sin verksamhet genom åren.

– Det har trängt vidare ner i grundvattentäkterna runt Galgberget. Vi för en dialog med Försvarsmakten kring detta, säger Mattias Hultin.