08.06.16

Miljardsatsning ska rädda Skånes vatten

En gigantisk vattenledning tvärs över Skåne. Och rejäla skyddszoner kring viktiga sjöar och vattenkällor. Den nya strategin för att rädda skåningarnas dricksvatten kräver samarbete – och miljardinvesteringar.

I Skåne finns 1,3 miljoner strupar som törstar efter vatten. Dessutom är halva landskapet jordbruksmark, som kräver massor av bevattning.
– Redan har vi en väldigt stor vattenbrist. Men eftersom vi har byggt en stor tunnel från sjön Bolmen i Småland så har vi lite större handlingsutrymme, säger Kristian Wennberg, som är chef för fiske- och vattenvårdsenheten på länsstyrelsen i Skåne.
Tillsammans med de andra tunga vattenaktörerna har länsstyrelsen ritat upp en ny strategi för att rädda dricksvattnet i Skåne. Planen presenteras under torsdagen på ett stort seminarium för över etthundra politiker, experter och tjänstemän.
– Om vi inte gör något vettigt nu så står vi där om tjugo år med förorenat dricksvatten eller vatten som tar slut. När folk inte har vatten i sina kranar längre så är det inte så roligt att vara beslutsfattare, säger Kristian Wennberg.
Först har gruppen ritat upp en karta med de tolv viktiga sjöar och grundvattenkällor som kan släcka skåningarnas törst. Tanken är att alla sådana vattenkällor ska skyddas med rejäla vattenskyddsområden. Nu har gruppen också dragit pilar kors och tvärs över Skåne för att visa hur vattenkällorna ska kopplas ihop.
På det sättet ska alla delar av Skåne skyddas från vattenbrist. Jätteledningarna kors och tvärs genom Skåne ska se till att alla kommuner har reservvatten redo om någon källa förgiftas eller sinar.
En sådan jätteledning är redan på gång: Sydvatten ska satsa en miljard kronor det närmaste decenniet på att dra ett rör från Ringsjön till Vombsjön. Då kan vattnet från Bolmen nå fram till duschar och klirrande vattenglas i Malmö, Svedala och Vellinge.
I den nya dricksvattenstrategin finns ett ännu större projekt: en jätteledning från Kristianstad till Ringsjön. Den ledningen skulle göra att hela västra Skåne kan dricka vatten från Ivösjön och grundvattnet som skvalpar under Kristianstadsslätten.
Jörgen Johansson, som är vd för Sydvatten, tror att en sådan ledning kan bli verklighet om tio till tjugo år.
– Kristianstadsslätten och Ivösjön är en väldigt stor och viktig resurs. Det skulle vara ett stort säkerhetstillskott för västra Skåne. Samtidigt kan västra Skåne med Bolmen vara ett stort säkerhetstillskott för östra Skåne och till och med västra Blekinge. Kan man på sikt koppla ihop de här resurserna har man skapat en väldigt trygg försörjningsnivå.
Strategin visar också hur det går att dra flera ledningar för att pumpa ner dricksvatten till Ystad, Simrishamn och hela Österlen, som ofta har vattenbrist på somrarna.
– Där är det är lite svajigt. Deras befolkning ökar jättemycket på sommaren, när det är som minst vatten. Samtidigt har de mycket fruktodlingar och jordbruk och sådant som också behöver vatten. Där behövs lite stabilare lösningar, säger Kristian Wennberg på länsstyrelsen.

Dricksvattenstrategi Skåne

Gruppen för regional dricksvattenförsörjning i Skåne har träffats under ett par års tid och består av länsstyrelsen, Sydvatten, NSVA, VA Syd och Kristianstads kommun.
Många kommuner får sitt dricksvatten från lokala källor. Men gruppen har pekat ut tolv vattentillgångar som är så stora att de har regionalt intresse för Skåne.
Dricksvattenstrategin presenteras på torsdag den 2 juni under ett seminarium på Malmö börshus.