15.04.16

Mätte inte radon i flerbostadshus

FALKÖPING

Ett fastighetsbolag med fastigheter i Falköping mätte inte radon som de skulle.
Därmed döms de att betala vite.
Miljönämnden östra Skaraborg (Mös) förelade i somras fastighetsbolaget att mäta radonhalten i tre av sina flerbostadshus i Falköping.

Fastigheterna skulle testas i 60 dagar enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metod.

Resultatet skulle sedan redovisas till Mös senast den 31 januari i år.

Mös beslutade också att ge vite på 5 000 kronor per fastighet om mätningarna inte var redovisade i tid.

Fastighetsbolaget bestred vitet men Mark- och miljödomstolens dömde till Mös fördel.

Mös föreläggande hade stöd i lagen och fastighetsbolaget följde inte föreläggandet.

Därmed fanns det skäl att döma ut det förelagda vitet.

Inget yttrande

Mark och miljödomstolen i Vänersborg skriver också i domen att fastighetsbolaget förelade sig om att yttra sig om Mös talan, men man hörde aldrig av dem.

Tar inte upp

Fastighetsbolaget överklagade till Mark- och miljööverdomstolen, men nyligen kom deras dom.

De tar inte upp ärendet eftersom de inte finner någon anledning till det.

Därmed ska fastighetsbolaget betala det ålagda vitet på totalt 15 000 kronor.