Massor av mikroplast i flaskvatten

Läs mer här

Vatten på flaska kan innehålla stora mängder mikroplast, enligt en ny granskning av journalistnätverket Orb, som låtit testa vattnet i hundratals flaskor från tillverkare i hela världen. 
– Om resultatet stämmer är det höga värden. Mikroplast hör inte hemma i dricksvatten, säger Kerstin Magnusson, ekotoxikolog på Svenska Miljöinstitutet.

Över 250 vattenflaskor från elva olika märken, inköpta på fem kontinenter, ingick i analysen som utfördes av amerikanska forskare på uppdrag av det internationella journalistnätverket Orb Media.

Spår av mikroplast

I 93 procent av flaskorna som undersöktes hittades spår av mikroplast, även om mängden varierar stort. Enligt forskarna innehöll San Pellegrinos flaskor allt från noll till 74 partiklar per liter vatten och Evians mellan noll och 256 partiklar per liter. Tyska Gerolsteiners flaskor innehöll mellan 9 och 5 106 partiklar per liter.

Värst var Nestlés Pure Life som hade värden mellan 6 och hela 10 390 plastpartiklar per liter vatten. Inga svenskproducerade märken ingick i undersökningen.

Ifrågasatt mätning

Men analysmetoderna som använts ifrågasätts av tillverkaren Nestlé. De anser att det inte går att utesluta att även andra partiklar än plast kan ha räknats in i slutresultatet.

Nestlé liksom Gerolsteiner bekräftar att de själva hittat spår av mikroplast i sitt flaskvatten, men betydligt lägre nivåer än i Orbs studie. Nestlés egen analys hittade mellan noll och fem plastpartiklar per liter.

Forskare: ”Tveksam till resultatet”

Kerstin Magnusson som forskar om mikroplast på IVL, Svenska miljöinstitutet, har samma invändningar mot metoden som Nestlé.

Den spårningsvätska som använts för att identifiera plastpartiklar i vattnet kan också fastna på andra naturliga partiklar som innehåller fetter, och därför borde vattnet ha filtrerats och renats innan spårningsvätskan tillsattes, menar hon:

– Risken finns att de partiklar som analyserats är något annat än plast. Jag ställer mig därför lite tveksam till resultatet.

Många flaskvatten innehåller mikroplastpartiklar, visar en vetenskaplig studie. Foto: TT arkiv

Försvarar studien

Även mikropartiklar som cirkulerar i luften i labbmiljön kan ha kontaminerat resultatet. Men forskarna bakom studien säger sig ha gjort allt för att förhindra det, och menar att den metod de använt för spårning av plast är tillförlitlig.

– Andra biologiska partiklar som alger och träfibrer är inte vanligt förekommande i flaskvatten, säger professor Sherri Mason vid Fredonia-universitetet.

Hon anser inte att filtrering och rening av vattnet varit nödvändig för analysen.

Däck och kläder

Mikroplast är ett samlingsnamn för plastpartiklar och fibrer som är mindre än fem millimeter. De förekommer i luften både inne och ute. De kommer bland annat från bildäck men även olika textilier – som fleecejackor, mattor och kläder av syntet-tyg – släpper ifrån sig stora mängder plastpartiklar när de används och tvättas.

I dagsläget finns det inte tillräckligt med forskning kring om den här typen av partiklar utgör en hälsofara. Det säger Kettil Svensson, toxikolog på Livsmedelsverket.

Tonar ner riskerna

Han tycker att studien är intressant om den stämmer, men tonar ned riskerna med att dricka vatten som innehåller mikroplast.

– Utifrån dagens kunskapsläge går det inte att säga att det är någon hälsorisk. Dessutom tror jag att resultatet i studien bara pekar på att vi har den här typen av mikropartiklar överallt i vår miljö.

Nanopartiklar kan vara skadliga

Däremot finns djurstudier som visat att ännu mindre plastpartiklar än de som hittats i det analyserade flaskvattnet kan ansamlas i kroppen.

– Nanopartiklar av plast skulle kunna tas upp av tarmen och eventuellt orsaka inflammation i organ. Men vi vet inte hur det förhåller sig hos människan, säger Kettil Svensson.

Han ser flera förklaringar till att så varierande mängder plast hittats i det analyserade flaskvattnet.

Plast i korkarna

– Det kan bero på vilken källa vattnet kommer ifrån, hur tappningen gått till och vilket förpackningsmaterial som har använts.

Samtliga flaskor som analyserades hade plastkorkar. En stor del av partiklarna som hittades i vattenflaskorna kom från polypropen, en plast som är vanlig i just korkar.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.