Livsmedelsverket bildar nationellt dricksvattenråd

Livsmedelsverket

2018-02-02

Arbetet med att skydda det svenska dricksvattnet ska stärkas. Regeringen ger därför Livsmedelsverket i uppdrag att bilda ett nationellt dricksvattenråd.

Rådet kommer att bestå av både nationella och regionala myndigheter. Uppgiften är att stärka det förebyggande arbetet med att skydda dricksvattnet, från vattentäkt till vattenkran, och arbeta för en fortsatt trygg dricksvattenförsörjning.

– Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Klimat- och samhällsförändringar ställer höga krav på att alla aktörer arbetar förebyggande för att säkra vårt dricksvatten. Livsmedelsverket ser fram emot att utveckla det fortsatta arbetet och bidra till säkert dricksvatten inte bara idag utan även i framtiden, säger Annica Sohlström, generaldirektör för Livsmedelsverket.

Uppdraget innebär att Livsmedelsverket ska utveckla sin samordnande funktion i dricksvattenfrågor. Tillsammans med övriga berörda aktörer ska verket identifiera vilka uppgifter som rådet ska ha, hur arbetet ska organiseras liksom hur kunskapsutveckling inom ramen för dricksvattenrådet kan bedrivas.

Det nationella dricksvattenrådet ska utöver Livsmedelsverket bestå av Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Trafikverket. Dessutom ska länsstyrelserna representeras.

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst, 018-17 53 40

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.