Lägsta grundvattennivåerna i delar av landet på 42 år

Läs mer här

Publicerad 

Man får gå tillbaka ända till 1976 för att hitta en liknande situation som nu råder kring de svenska grundvattenmagasinen. Nivåerna för närvarande är under, eller mycket under, normalt i stora delar av landet.
– Det bådar ju inte så bra inför fortsättningen av vintern, säger Fredrik Theolin, grundvattengeolog på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Myndigheten, som mätt grundvattennivåer sedan mitten av 60-talet, har inte stött på en liknande situation på 42 år. Det är framförallt Götaland och Svealand som är hårdast drabbat.

– Det år vi har som har ett liknande scenario är 1976 när vi hade en väldigt torr höst också. Då hade vi faktiskt lite lägre nivåer, säger Fredrik Theolin, grundvattengeolog på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Saltvatten kan tränga upp

Grävda brunnar, som är beroende av de små grundvattenmagasinen, kan drabbas och torka ut när nivåerna sjunker. Men även djupborrade brunnar riskerar bli drabbade.

– De bergborrade brunnarna kan få problem med saltvatteninträngning när det är lägre nivåer. Det kan komma upp ett saltare vatten underifrån. Så att inte göra för stora uttag i bergborrade brunnar är rekommenderat, säger Fredrik Theolin.

Om nivåerna inte fylls på av nederbörd under vintern och våren så kan det bli stora problem under kommande sommar.

– Vi vill gärna ha mer än det normala nu. I november så kom mycket mindre nederbörd än normalt. I december har det kommit mer nederbörd. Det är närmare det normala. Men det behöver ju fortsätta så, gärna mer än det normala i januari, februari och mars.

Dricksvattenproduktion äventyras

De stora grundvattenmagasinen används i stor utsträckning till uttag av råvatten till kommunernas dricksvattenproduktion. Enligt SGU kan det om läget inte förändras till det bättre innebära påbud om att spara på dricksvatten.

Grundvattennivåerna i stora magasin, december 2018 (källa: SGU) Foto: SVT Desgin

– Jag kan inte utesluta det. Det är ju upp till kommunerna att svara på det, men nivåerna är ju fortsatt låga i de stora magasinen, säger Fredrik Theolin.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.