Under förra veckan upptäckte Ydre kommun, via en rutinkontroll, att det var höga halter av koliforma bakterier i det utgående vattnet från vattenverket i Norra Vi. Efter att analyssvaren om otjänligt vatten hade kommit uppmanade kommunen sina invånare i det aktuella området att koka sitt vatten innan det används som dricksvatten eller för tillagning av mat.

I helgen kom svaret på de nya proverna som tog efter att kommunen vidtagit åtgärder, bland annat i form av klorering. Det kommunala dricksvattnet är åter tjänligt. Det innebär att boende i det aktuella området som är anslutna till det kommunala dricksvattnet inte längre behöver koka sitt vatten, meddelar Ydre kommun via sin hemsida.